Disclaimer

Disclaimer 
 
Deze website biedt aan bezoekers hiervan informatie over haar producten en diensten en daaraan gerelateerde onderwerpen. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie kan onjuistheden of typefouten bevatten.
Heijberg Brandwering B.V. kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen in de website en staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Heijberg Brandwering B.V. aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren, noch garandeert Heijberg Brandwering B.V. dat deze website foutloos of ononderbroken functioneert.

Privacy
 
Persoonlijke gegevens die via deze website aan Heijberg Brandwering B.V. worden verstrekt, worden niet ter beschikking gesteld aan derden. Indien de verstrekker van de persoonlijke gegevens dat heeft aangegeven, worden deze gegevens niet gebruikt voor het versturen van informatie over producten en diensten van Heijberg Brandwering B.V. Op deze website is het Nederlands recht van toepassing.